Дават ли се онлайн кредит в събота и неделя?

Дават ли се онлайн кредит в събота и неделя? Това се определя от работното време на различните компании. Онлайн заявка може да подадете през цялото денонощие, но кога ще се обработят данните зависи от компаниите. Информацията е налична в ревютата на компаниите.

Колко ще ми струва просрочване на вноската ми?

Колко ще ми струва просрочване на вноската ми? Според Закона за потребителски кредит, който регулира лихвите и таксите, които компаниите за кредити могат да налагат, таксата за просрочване на вноска по кредит не може да надхвърля 10% плюс основния лихвен процент на годишна база (0,03% за юли).

При кандидатстване за кредит онлайн имам ли права?

При кандидатстване за кредит онлайн имам ли права? Получаване на пълна безплатна информация за лихвите и таксите по кредита онлайн Информацията е във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити. Изискване на предварителен договор за бърз кредит, с цялата информация относно взаимоотношенията и задълженията Ви с и към кредитора, кредитният […]

Мога ли да получа банков кредит, ако имам друг просрочен или неизплатен кредит?

Мога ли да получа банков кредит, ако имам друг просрочен или неизплатен кредит? Не е забранено, но в Централния кредитен регистър се вписват всички забавяния и просрочвания, които  създават лоша кредитна история, а достъп имат всички банкови и небанкови финансови институции. Ако търсите рефинасиране за погасяване на друг кредит е напълно възможно да Ви отпуснат.

Защо ми отказват кредит и как да действам?

Защо ми отказват кредит и как да действам? Системата за определяне на надеждността на отделните фирми определя положителния или отрицателен отговор. Вашият финансов профил се сформира чрез различни проверки на отделни критерии, най-вече чрез справки в Централния кредитен регистър, за да се види кредитната Ви история и да се прецени дали можете да погасявате заем. […]

Компаниите, начисляват ли други такси освен лихвата?

Компаниите, начисляват ли други такси освен лихвата? Законът за потребителски кредити изисква Годишният Процент на Разходите да бъде до 50%, което фирмите, даващи кредити трябва стриктно да спазват. Те имат право да слагат други такси, които не са пряко свързани с Годишния Процент на Разходите. Допълнителни такси се определят индивидуално от всяка компания. Такава такса […]

Какво означава обезпечение по кредит?

Какво означава обезпечение по кредит? Законът за потребителски кредит налага кредитното обезпечение като залог при евентуално непогасяване на задължението от страна на потребителя, че дължимата сума по кредита ще се събере. Има различни обезпечения: гарант физическо лице, превод на заплата, залог на имущество и др. При обезпечението гарант, той става съдлъжник, независимо че не е […]

При дата на падеж по моя онлайн кредит в почивен ден/празник какво да предприема?

При дата на падеж по моя онлайн кредит в  почивен ден/празник какво да предприема? Изяснявайте тези въпроси директно с компанията за кредит предварително, обикновено тази информация е заложена в договора, но ако не е така свържете се с тях, за да уточните подробностите. Винаги предварително внасяне на сумата е по-добре, а документите за внесени суми […]

По-добри ли са онлайн кредитите от банковите?

По-добри ли са онлайн кредитите от банковите? Банковите кредити и онлайн кредитите имат основна разлика най-вече в  кандидатстването, както и таксите, лихвите и размера на самия кредит. Онлайн кредитите са предпочитани най-често, защото се случват онлайн без да се налага да посещавате офис, одобряването е бързо – само с лична карта, и обикновено дори без […]

Ако не искам никой да знае, че тегля кредит, възможно ли е това?

Ако не искам никой да знае, че тегля кредит, възможно ли е това? Кандидатстването е напълно поверително, без посещения на офис, онлайн с предоставяне на лична карта, както и получаването на сумата, което се извършва чрез най-добрия и удобен начин за вас.

Коя е най-добрата вноска по кредит за мен?

Коя е най-добрата вноска по кредит за мен? Това най-точно се определя от доходите, които имате, вноската по кредита Ви трябва да е така подбрана, че да не затруднява живота Ви. Най-добре е това да е сума, която бихте отделили без да жертвате основни неща. Компаниите оказват съдействие и отпускат кредити, които са във възможностите […]

Ще получа ли преференции за коректно изплащане на кредит?

Ще получа ли преференции за коректно изплащане на кредит? Преференции за коректно изплащане на заем засяга обикновено следващи кандидатствания за кредит към същата компания и е под формата на по-висока отпусната сума за кредит или по-ниски лихви. Доверието между клиента и компанията се изгражда и подпомага бъдещите взаимоотношения. Някои фирми предлагат и различни програми за […]

Ако просроча кредита си фирмата свързва ли се с близките ми?

Ако просроча кредита си фирмата свързва ли се с близките ми? Основно това се определя още при кандидатстването като има компании, които изискват информация за близките Ви предварително. Използва се като предпазна мярка в случай,че не могат да се свържат с Вас. Задължението обаче може да бъде прехвърлено на друг само ако предварително сте го […]

При липса на трудов договор мога ли да получа кредит?

При липса на трудов договор мога ли да получа кредит? Изискванията на всяка компания за кредити са инивидуални, като трудовият договор е основен фактор за отпускане на кредит и за доказване на надеждността Ви.  Наличието на други доказани и регистрирани официално доходи увеличава възможността за получаване на онлайн кредит, но дори да се случи най-вероятно […]

Ако имам нерегистрирани доходи мога ли да получа заем?

Ако имам нерегистрирани доходи мога ли да получа заем? Укриването на доходи подлежи на наказателно отговорност пред държавните институции. Нерегистрираните доходи обикновено не се взимат предвид от компаниите, отпускащи кредити.

Ако загубя работата си или имам други основателни финансови затруднения мога ли да отложа месечната си вноска?

Ако загубя работата си или имам други основателни финансови затруднения мога ли да отложа месечната си вноска? Това е възможно при определени обстоятелства. Ако имате затруднение  се свържете с фирмата  и изберете най-добрия вариант за двете страни за погасяване на кредита за в бъдеще. Ако не се свържете с тях обаче и не плащате в […]

Трябва ли да съобщя на компанията за кредит при промяна на личните ми данни?

Трябва ли да съобщя на компанията за кредит при промяна на личните ми данни? При  промяна в личните Ви данни, като смяна на адрес, телефон, банкова сметка и др. е трябва своевременно да съобщите на компанията, която Ви е отпуснала кредит, за промените, за да ги актуализират.

Имам ли право на онлайн кредит по време на майчинство?

Имам ли право на онлайн кредит по време на майчинство? Фирмите в повечето случаи за разлика от банките отпускат кредит дори по време на майчинство,  ако разполагате с необходимите документи (Лична карта, копие от трудов договор или др). Можете да кандидатствате за кредит и имате реални шансове за одобрение.

Какво е Кредитен консултант?

Какво е Кредитен консултант? Лица, които оказват съдействие на потребителите на онлайн кредити за кандидатстване, управление на кредита им на по-късен етап, както и събирането на вноските им.

Какво е Администратор на лични данни?

Какво е Администратор на лични данни? Администраторът на лични данни има правомощия  да записва, обработва, прехвърля и съхранява лични данни на желаещите кредит с цел тяхното одобрение. Статутът се получава след одобрение от Комисията за защита на личните данни. На сайтът на КЗЛД се правят проверки на отделни компании дали са  регистрирана като администратори.

Какво е БИСЕРА?

Какво е БИСЕРА? БИСЕРА е платежна система за извършване на парични преводи и плащания в лева между банковите сметки в страната. Със системата работят всички търговски банки и БНБ. Паричен превод, пуснат от банката на наредителя през BISERA преди 09:45 сутринта, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 10:30 […]

Какво е Централният кредитен регистър?

Какво е Централният кредитен регистър? Това е информационна система на БНБ за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари. Регистърът съдържа информация за всички финансови услуги, предоставяни не само от банки, но и също така от фирми за бързи кредити, колекторски фирми и платежни […]

Какво е Easypay?

Какво е Easypay? Изипей създава централизирана, уеб-базирана система за разплащания, която позволява плащането на битови сметки, данъци, такси и осигуровки да се извършва бързо и лесно на едно място. Мрежата от офиси, които са над 2500  в цялата страна обслужва повече от 500 000 домакинства. Изипей АД предоставя платежни услуги в съответствие с издаден от Българска […]

Асоциация за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК)

Асоциация за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК) Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в частна полза с решение на Софийски градски съд от 29.04.2014 година. Учредители на Асоциацията са 8 водещи компании на българския пазар, предоставящи краткосрочни небанкови кредити. Целите на асоциацията са: да съдейства и подпомага с експертността на […]

Възможно ли е получаването на няколко кредита от различни компании?

Възможно ли е получаването на няколко кредита от различни компании? Вашата кредитна история е от огромно значение – информацията за просрочването на вноски, неплащането или коректното погасяване се води в Централния кредитен регистър. Значение има и размерът на доходите, които получавате и възможността да погасявате бъдещи допълнителни задължения, както и условията на отделните фирми, които […]

При предсрочно изплащане на кредит, дължа ли наказателни такси?

При предсрочно изплащане на кредит, дължа ли наказателни такси? Според Закона за потребителски кредит компаниите за кредити не могат да начисляват наказателни такси при предсрочно издължаване от страна на кредитополучателя.

Как се формират лихвите на бързия кредит?

Как се формират лихвите на бързия кредит? Окончателната сума за периодична вноска по изплащане на бързите кредити се формира от главницата по кредита, с която покривате самия заем, лихвата, определена от фирмата и такса за обслужването. Често таксата може да е значително по-висока от самата лихва, така че проверете всички разходи и окончателната сума за […]

За какво да използвам бърз кредит?

За какво да използвам бърз кредит? Бързите заеми се теглят в случай на неотложна нужда от спешно финансиране. Естествено, няма рецепта за идеалния случай, в който да изтеглите бърз кредит, но най-често се използва за покриване на битови нужди, рефинансиране на друг кредит, заемане на средства до заплата за спешен ремонт или покупка или за […]

Каква е разликата между бърз кредит и потребителски кредит?

Каква е разликата между бърз кредит и потребителски кредит? Отговорът на този въпрос вече е известен на повечето потребители. Съществените разлики са в размера на отпусканите суми, които са по-ниски в случая с бързите кредити. Банките отпускат потребителски кредити за по-високи суми, но само когато имате гарантиран доход. Процесът при банките отнема и много повече […]

По-скъп ли излиза бързият кредит?

По-скъп ли излиза бързият кредит? Като всяка услуга, която предлага решение в екстремални ситуации, бързият кредит излиза по-скъп от стандартния потребителски кредит. От една страна, причината за това е по-високият процент лоши, необслужвани кредити, загубите от които компаниите компенсират чрез по-високи такси и лихви. От друга страна, за фирмите се изисква допълнителен ресурс, за да […]

Какви са условията, за да получа бърз кредит?

Какви са условията, за да получа бърз кредит? За да бъдете одобрени за бърз кредит трябва да изпълнявате няколко условия – да бъдете български гражданин, да сте на 18 г. и да докажете, че сте способни да върнете взетия заем. Всяка компания има собствена кредитна политика и определя условия за отпускане, сред които могат да […]

Какво означава с една заявка до много компании

Какво означава с една заявка до много компании vzemicredit.com предлага уникалната функция ‘с една заявка до много компании’ , с която вашето искане за кредит автоматично се разпраща до множество фирми, които предлагат бързи кредити. Процесът е абсолютно автоматичен и не е нужно да въвеждате данните си по няколко пъти, за да сте сигурни, че […]

Какво е бърз кредит?

Какво е бърз кредит? Бързият кредит или бързият заем е потребителски кредит с улеснен и ускорен процес по кандидатстване, одобрение и усвояване.