Какво е Администратор на лични данни?

Какво е Администратор на лични данни?

Администраторът на лични данни има правомощия  да записва, обработва, прехвърля и съхранява лични данни на желаещите кредит с цел тяхното одобрение. Статутът се получава след одобрение от Комисията за защита на личните данни. На сайтът на КЗЛД се правят проверки на отделни компании дали са  регистрирана като администратори.