При предсрочно изплащане на кредит, дължа ли наказателни такси?

При предсрочно изплащане на кредит, дължа ли наказателни такси?

Според Закона за потребителски кредит компаниите за кредити не могат да начисляват наказателни такси при предсрочно издължаване от страна на кредитополучателя.