Имам ли право на онлайн кредит по време на майчинство?

Имам ли право на онлайн кредит по време на майчинство?

Фирмите в повечето случаи за разлика от банките отпускат кредит дори по време на майчинство,  ако разполагате с необходимите документи (Лична карта, копие от трудов договор или др). Можете да кандидатствате за кредит и имате реални шансове за одобрение.