Как се формират лихвите на бързия кредит?

Как се формират лихвите на бързия кредит?

Окончателната сума за периодична вноска по изплащане на бързите кредити се формира от главницата по кредита, с която покривате самия заем, лихвата, определена от фирмата и такса за обслужването. Често таксата може да е значително по-висока от самата лихва, така че проверете всички разходи и окончателната сума за връщане на кредита преди да подпишете документи и преди да изтеглите кредита. Някои компании, които изискват поръчител могат да ви предложат срещу допълнителна такса това изискване да отпадне. В този случай бъдете сигурни, че сумата на вноската ви ще нарасне значително.