При липса на трудов договор мога ли да получа кредит?

При липса на трудов договор мога ли да получа кредит?

Изискванията на всяка компания за кредити са инивидуални, като трудовият договор е основен фактор за отпускане на кредит и за доказване на надеждността Ви.  Наличието на други доказани и регистрирани официално доходи увеличава възможността за получаване на онлайн кредит, но дори да се случи най-вероятно таксите ще бъдат високи, за да покриват риска.