По-скъп ли излиза бързият кредит?

По-скъп ли излиза бързият кредит?

Като всяка услуга, която предлага решение в екстремални ситуации, бързият кредит излиза по-скъп от стандартния потребителски кредит. От една страна, причината за това е по-високият процент лоши, необслужвани кредити, загубите от които компаниите компенсират чрез по-високи такси и лихви. От друга страна, за фирмите се изисква допълнителен ресурс, за да могат бързо и качествено да обслужат клиентите си. Разбира се, съществува и хипотезата, че когато човек е в нужда, се съгласява по-лесно да плати повече, отколкото, когато има време за размисъл и подготовка.