Възможно ли е получаването на няколко кредита от различни компании?

Възможно ли е получаването на няколко кредита от различни компании?

Вашата кредитна история е от огромно значение – информацията за просрочването на вноски, неплащането или коректното погасяване се води в Централния кредитен регистър.

Значение има и размерът на доходите, които получавате и възможността да погасявате бъдещи допълнителни задължения, както и условията на отделните фирми, които са различни.