Ако просроча кредита си фирмата свързва ли се с близките ми?

Ако просроча кредита си фирмата свързва ли се с близките ми?

Основно това се определя още при кандидатстването като има компании, които изискват информация за близките Ви предварително. Използва се като предпазна мярка в случай,че не могат да се свържат с Вас. Задължението обаче може да бъде прехвърлено на друг само ако предварително сте го заложили в договора . Ако компанията превишава права си и оказват неправомерен натиск върху Ваши близки, имате право да подадете жалба към Комисията за Защита на Потребителите (КЗП).

Полетата, отбелязани с * са задължителни

Съгласявате се, че с натискането на бутона "Вземи кредит" vzemicredit.com и трети лица-партньори ще съхранят и ще обработят личните Ви данни, в качеството им на администратори на лични данни, за нуждите на разглеждане на запитването за кредит и за маркетингови цели. Детайлната информация е в Общите условия.