Ако не искам никой да знае, че тегля кредит, възможно ли е това?

Ако не искам никой да знае, че тегля кредит, възможно ли е това?

Кандидатстването е напълно поверително, без посещения на офис, онлайн с предоставяне на лична карта, както и получаването на сумата, което се извършва чрез най-добрия и удобен начин за вас.