Компаниите, начисляват ли други такси освен лихвата?

Компаниите, начисляват ли други такси освен лихвата?

Законът за потребителски кредити изисква Годишният Процент на Разходите да бъде до 50%, което фирмите, даващи кредити трябва стриктно да спазват. Те имат право да слагат други такси, които не са пряко свързани с Годишния Процент на Разходите. Допълнителни такси се определят индивидуално от всяка компания. Такава такса може да бъде таксата за обработване на документи. Компаниите информират за всички допълнителни такси и обясняват всичко, свързано с кредита, а информацията да е стриктно добавена в договора. Изисквайте тази информация винаги, когато кандидатствате за кредит онлайн.

Полетата, отбелязани с * са задължителни

Съгласявате се, че с натискането на бутона "Вземи кредит" vzemicredit.com и трети лица-партньори ще съхранят и ще обработят личните Ви данни, в качеството им на администратори на лични данни, за нуждите на разглеждане на запитването за кредит и за маркетингови цели. Детайлната информация е в Общите условия.