Защо ми отказват кредит и как да действам?

Защо ми отказват кредит и как да действам?

Системата за определяне на надеждността на отделните фирми определя положителния или отрицателен отговор. Вашият финансов профил се сформира чрез различни проверки на отделни критерии, най-вече чрез справки в Централния кредитен регистър, за да се види кредитната Ви история и да се прецени дали можете да погасявате заем. Най-честите фактори за отказ са: необслужван активен кредит, пресрочване на една или повече вноски по друг кредит, съдебно производство, заради неизплатен кредит към дадена финансова институция, невнесени здравни и социални осигуровки, невъзможност за доказване на доход.

Ако една компания Ви е отказала кредит, това не означава автоматично, че и другите ще го направят. Чрез филтъра на сайта подавате заявка към повече от една копания и шансовете се увеличават.