Какво е Easypay?

Какво е Easypay?

Изипей създава централизирана, уеб-базирана система за разплащания, която позволява плащането на битови сметки, данъци, такси и осигуровки да се извършва бързо и лесно на едно място. Мрежата от офиси, които са над 2500  в цялата страна обслужва повече от 500 000 домакинства.

Изипей АД предоставя платежни услуги в съответствие с издаден от Българска Народна Банка лиценз за извършване на дейност като платежна институция.