Ако имам нерегистрирани доходи мога ли да получа заем?

Ако имам нерегистрирани доходи мога ли да получа заем?

Укриването на доходи подлежи на наказателно отговорност пред държавните институции.

Нерегистрираните доходи обикновено не се взимат предвид от компаниите, отпускащи кредити.

Полетата, отбелязани с * са задължителни

Съгласявате се, че с натискането на бутона "Вземи кредит" vzemicredit.com и трети лица-партньори ще съхранят и ще обработят личните Ви данни, в качеството им на администратори на лични данни, за нуждите на разглеждане на запитването за кредит и за маркетингови цели. Детайлната информация е в Общите условия.