Ако имам нерегистрирани доходи мога ли да получа заем?

Ако имам нерегистрирани доходи мога ли да получа заем?

Укриването на доходи подлежи на наказателно отговорност пред държавните институции.

Нерегистрираните доходи обикновено не се взимат предвид от компаниите, отпускащи кредити.