Какви са условията, за да получа бърз кредит?

Какви са условията, за да получа бърз кредит?

За да бъдете одобрени за бърз кредит трябва да изпълнявате няколко условия – да бъдете български гражданин, да сте на 18 г. и да докажете, че сте способни да върнете взетия заем. Всяка компания има собствена кредитна политика и определя условия за отпускане, сред които могат да бъдат поръчител, обезпечение, запис на заповед или друг вид гаранция. Минималната възраст също не е фиксирана на 18 години при всички. Някои фирми могат изискат по-висока възраст.