Има ли институция, която да регулира компаниите за кредити?

Има ли институция, която да регулира компаниите за кредити?

Комисията за финансов надзор (КФН). Според закона, небанковите финансови институции, отпускащи заеми са задължени  да бъдат регистрирани към БНБ.