Какво е Централният кредитен регистър?

Какво е Централният кредитен регистър?

Това е информационна система на БНБ за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари. Регистърът съдържа информация за всички финансови услуги, предоставяни не само от банки, но и също така от фирми за бързи кредити, колекторски фирми и платежни системи и институции като например БОРИКА и Easypay.  Информацията в регистъра е достъпна, както банки и финансови институции, така и за нас. Това има голямо значение при кандидатстване за нов кредит, при неизплащане на предходния.