Асоциация за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК)

Асоциация за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК)

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в частна полза с решение на Софийски градски съд от 29.04.2014 година. Учредители на Асоциацията са 8 водещи компании на българския пазар, предоставящи краткосрочни небанкови кредити. Целите на асоциацията са:

  • да съдейства и подпомага с експертността на своите членове държавните органи и институции при създаването и прилагането на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на членовете на Асоциацията
  • да изразява пред законодателната и изпълнителната власт интересите на своите членове, на техните служители и клиенти
  • да прилага ежедневно Етичния кодекс на Асоциацията, защитаващ интересите на клиентите на финансовите институции-членове на АОНК
  • да следи за спазване от своите членове на принципите на отговорното кредитиране и на лоялната конкуренция
  • да работи за внедряване на най-съвременни делови и технически практики и повишаване на финансовата култура на потребителите на финансови услуги