Какво е БИСЕРА?

Какво е БИСЕРА?

БИСЕРА е платежна система за извършване на парични преводи и плащания в лева между банковите сметки в страната. Със системата работят всички търговски банки и БНБ.

Паричен превод, пуснат от банката на наредителя през BISERA преди 09:45 сутринта, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 10:30 часа на същия ден. Ако един паричен превод е пуснат от банката на наредителя през BISERA между 09:45 и 13:15, той е на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 14:00 часа на същия работен ден.

Ако един паричен превод е пуснат от банката на наредителя през BISERA между 13:15 и 15:45, той е на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 16:30 часа на същия работен ден.

Ако един паричен превод е пуснат от банката на наредителя през BISERA след 15:45, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получател на следващия работен ден след 10:30 часа. Тук попадат и всички плащания, заявени в неработни дни.

Полетата, отбелязани с * са задължителни

Съгласявате се, че с натискането на бутона "Вземи кредит" vzemicredit.com и трети лица-партньори ще съхранят и ще обработят личните Ви данни, в качеството им на администратори на лични данни, за нуждите на разглеждане на запитването за кредит и за маркетингови цели. Детайлната информация е в Общите условия.