При кандидатстване за кредит онлайн имам ли права?

При кандидатстване за кредит онлайн имам ли права?

Получаване на пълна безплатна информация за лихвите и таксите по кредита онлайн Информацията е във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

Изискване на предварителен договор за бърз кредит, с цялата информация относно взаимоотношенията и задълженията Ви с и към кредитора, кредитният посредник или консултант. Всички текстове трябва да бъдат написани на ясен, отчетлив Български език с ЕДНАКЪВ ПО РАЗМЕР ФОРМАТ И РАЗМЕР ШРИФТ.

Ако кредиторът има допълнителни условия или информация, която съпътства кандидатстването е длъжен да Ви предостави тази информация.

Имате право да се откажете от предлагания, неусвоен кредит, без да заплащате такси и комисионни.