Ако загубя работата си или имам други основателни финансови затруднения мога ли да отложа месечната си вноска?

Ако загубя работата си или имам други основателни финансови затруднения мога ли да отложа месечната си вноска?

Това е възможно при определени обстоятелства. Ако имате затруднение  се свържете с фирмата  и изберете най-добрия вариант за двете страни за погасяване на кредита за в бъдеще. Ако не се свържете с тях обаче и не плащате в срок една или повече вноски кредитът може да стане предсрочно изискуем.

Тази информация фигурира в договора и трябва да се следва стриктно, защото иначе мое да бъдете подведени под съдебна отговорност.