Каква е разликата между бърз кредит и потребителски кредит?

Каква е разликата между бърз кредит и потребителски кредит?

Отговорът на този въпрос вече е известен на повечето потребители. Съществените разлики са в размера на отпусканите суми, които са по-ниски в случая с бързите кредити. Банките отпускат потребителски кредити за по-високи суми, но само когато имате гарантиран доход. Процесът при банките отнема и много повече време и документи. Разбира се, бързият заем излиза много по-скъпо от потребителския.