По-добри ли са онлайн кредитите от банковите?

По-добри ли са онлайн кредитите от банковите?

Банковите кредити и онлайн кредитите имат основна разлика най-вече в  кандидатстването, както и таксите, лихвите и размера на самия кредит. Онлайн кредитите са предпочитани най-често, защото се случват онлайн без да се налага да посещавате офис, одобряването е бързо – само с лична карта, и обикновено дори без обезпечение. Банковите процедурите са по-сложни, лихвите и таксите им за сметка на това са по-ниски. Поради голямата конкуренция компаниите за бързи онлайн кредити увеличават сумите, които отпускат и намаляват лихвите и таксите си.