Какво е бърз кредит?

Какво е бърз кредит?

Бързият кредит или бързият заем е потребителски кредит с улеснен и ускорен процес по кандидатстване, одобрение и усвояване.