Бърз бизнес кредит

Заеми в размер над 100 000.00 лв. за дружества, които не могат да бъдат финансирани от банки. При лощо ЦКР, задължения към НАП, липса на кредитна история или друго.