Бърз бизнес кредит

Заеми в размер над 100 000.00 лв. за дружества, които не могат да бъдат финансирани от банки. При лощо ЦКР, задължения към НАП, липса на кредитна история или друго.

Бърз бизнес кредит

Бизнес кредит

Кандидатствайте за бизнес кредит с минимален размер 100 000.00 лв.