Бърз кредит за рефинансиране

Бърз кредит за рефинансиране

Теглите бърз заем, за да покриете други задължения

Рефинансирането на стар кредит чрез тегленето на бърз кредит става все по-наложително, особено когато искате да прекратите отношения с една компания, поради неизгодни условия или лошо обслужване. Много компании предлагат отделен кредитен продукт за бърз кредит за рефинансиране. Условие е да сте изплащали редовно настоящия си кредит, да нямате просрочия и да сте били лоялен клиент. При подобна ситуация е почти сигурно, че новата фирма, която сте избрали няма да откаже да рефинансира сегашните ви задължения.

Възможно е да се разберете освен целевия бърз кредит за рефинансиране, да усвоите и сума над него, която да ви послужи за други нужди. При всички случаи се уверете, че условията, които ще получите, ще са по-изгодни от сегашните ви условия. Рефинансирането има смисъл, ако намалите месечната си вноска и запазите същия период на кредита или ако получите по-висока сума на същите условия.

micro-credit

Кредит за рефинансиране от Микро Кредит

Обединете задълженията си към различни фирми за бързи кредити с високи лихви и плащайте само една, по-ниска вноска, като изберете някой от продуктите на Микро Кредит. 

Добавете към месечните си вноски и актуални задължения за битови сметки или други разходи. Можете да изплатите накуп лизинг за битов уред или друга стока на изплащане в комбинация със задълженията ви по бърз кредит. 

Рефинансирайте изгодно, бързо и с минимални изисквания.

 

  • Кредит за рефинансиране до 3 000,00 лв.

  • Само с лична карта

  • Онлайн заявка с експресно одобрение

  • Безлихвен гратисен период

Бърз кредит за рефинансиране